Home | About Journal | Advisory Board

Advisory Board

ADVISORY BOARD MEMBERS - RJPS
     
Dr. Amit Agarwal, India   Dr. Patvardhan B., India
Dr. Ansari S.H., India   Dr. Pulok Mukherjee, India
Dr. Gabhe S.Y., India   Dr. Raghuram Rao A., India
Dr. Gopal Muralidhar, India   Dr. Rajashree C. Mashru,india
Dr. Ilkay Erdogan-Orhan, Turkey   Dr. Rao M.N.A., India
Dr. Jagadeesh G., USA   Dr. Sathyan Kalkunte T. S., USA
Dr. Krishnamurthy Bhat, India   Dr. Shenoy K.R.P., India
Dr. Kulkarni S.K., India   Dr. Subhash C. Mandal, India
Dr. Mueen Ahmed K.K., Saudi Arabia   Dr. Suresh Venkataram, India
Dr. Narasimhamurthy S., USA   Dr. Tilak R. Bhardwaj, India
Dr. Narayana D.B.A., India   Dr. Yadav M.R., India
Dr. Nazim Seke Gorlu, Turkey    
     
LIST OF REVIEWERS - RJPS
     
Dr. Asha A.N, Bangalore   Dr. Umekar M.J, Nagpur
Dr. Badami S., Tumkur   Dr. Milind Parle, Hisar, Haryana
Dr. Bhanoji Rao M.E, Orissa   Dr. Nagaraju R., Tirupati
Dr. Bharadwaj T.R, Moga   Prof. Narayana Babu M, Bangalore
Dr. Bharathi Prasad, Tirupati   Dr. Narayana Charyulu R., Mangalore
Mrs. Brahmani Priydadarshini S.R., Bangalore   Dr. Patel L.D., Ahmedabad
Prof. Ciddi Veeresham, Warangal, AP   Dr. Manna P.K, Annamalai Nagar
Dr. Dandagi P.M., Belgaum   Dr. Prasad K.V.S.R.G., Tirupati
Dr. Dandagi P.M., Belgaum   Dr. Kulkarni R.V, Bijapur
Prof. Dr. David Banji, Nalgonda, AP   Prof. Ramana Murthy K.V., Vishakahapatnam
Dr. Eswar Kumar K., Visakhapatnam, AP   Dr. Murthy R.S.R, Moga, Punjab
Dr. Gautham Shenoy, Manipal   Dr. Rema Razdan, Bangalore
Dr. Goel R.K, Moga, Punjab   Dr. Salma Khanam, Bangalore
Mrs. Githa Kishore, Bangalore   Dr. Sarasija Suresh, Mohali
Dr. Jayashree B.S., Manipal   Dr. Sathyanarayana D., Mangalore
Dr. Jayvadan K. Patel, Gujarat   Dr. Sethi P.D., New Delhi
Dr. Jeganathan N.S., Chidambaram   Prof. (Dr) Shastry C.S., Mangalore
Dr. (Mrs.) Jessy Shaji, Mumbai   Dr. Shashidhara S, Bangalore
Dr. Kshama Devi, Bangalore   Dr. Hiremath S.N, Nasik
Dr. Kusum Devi V., Bangalore   Dr. Sreenivasa Reddy M, Manipal
Dr. Malipatil S.M., Gulbarga   Dr. Swamy P.V., Gulbarga
Mrs. Meera N.K., Bangalore   Dr. Vanaja K., Bangalore
Dr. Meera Sumanth, Bangalore   Dr. Veerapur V.P, Tumkur
Dr. Meyyanathan S.N., Ootacamund   Dr. Yadav A.V., Karad
Dr.  Kulkarni GT, Kangra , Himachal Pradesh,   Dr. J S Patil, Bijapur, Karnataka
Dr. Saurabh Baneerjee,  Maharastra   Dr. Monica Kachroo, Bangalore, Karnataka
Dr. Vivek Yadav, USA